Porträtt av Jan Nevelius

Jan Nevelius

Ordförande

Vad är viktigt för dig som instruktör?
– Jag hoppas att de som kommer till min träning blir inspirerade att träna vidare och att de får något med sig som gör att de mår bättre i kropp och sinne. För mig är träningen också en ständigt pågående forskning av rörelse och kommunikation.

7:e dan, Shihan. Började träna aikido 1975.