Vad vi tittar efter vid graderingar i Vanadis

Det här är en sammanställning av bedömningsgrunder som Vanadis instruktörer enats om när det gäller klubbens kyugraderingar. Vi hoppas att den också kan tjäna som vägledning för de tränande när de förbereder sig inför sin nästa grad. 

 1. Både tid och antal tränade pass ska ha förflutit mellan graderingarna. Vi räknar med följande minimitider mellan graderingarna: Ett halvår mellan graderna 6-5, 5-4 och 4-3 kyu och sedan ett helt år mellan graderna 3-2, 2-1 och sedan 1 kyu – 1 dan. När det gäller antal tränade pass ska man, enligt Svenska aikidoförbundets graderingskommitté, ha tränat enligt följande:
  • 6 kyu – minst 20 träningsdagar (totalt)
  • 5 kyu – minst 30 träningsdagar (totalt)
  • 4 kyu – minst 40 träningsdagar sedan 5 kyu
  • 3 kyu – minst 50 träningsdagar sedan 4 kyu
  • 2 kyu – minst 50 träningsdagar sedan 3 kyu
  • 1 kyu – minst 60 träningsdagar sedan 2 kyu
 2. Graderingen är ett ”läxförhör” där ett antal tekniker som ska ha lärts in examineras. 
 3. Men hänsyn ska också tas till den enskildes personliga förutsättningar och utveckling och denna skiljer sig åt för olika personer. Nedanstående uppräkning ska därför uppfattas som riktlinjer med viss ”töjmån”.

6 kyu

6 kyu är en frivillig grad för klubbarna. Vi har den och vi ser den som en sorts uppmuntransgrad som man ska kunna ta även om man börjat mitt i terminen.  Det vi vill se är att den graderande har tillägnat sig det viktigaste med budoträningen, främst grundläggande dojoetikett, och förstår att man visar hänsyn till varandra på mattan. 

5 kyu

Vid denna grad bör man ha fått förståelse för grundposition och tai sabaki och kunna visa upp detta på egen hand, falla framåt och bakåt med huvudet på rätt sida och även visa upp en början till att förhålla sig till partnern. De få tekniker som ska visas upp bör göras med lite större säkerhet i utförandet. 

4 kyu

Här lägger vi fokus på hållningen, att den graderande står rakt, böjer benen (och inte ryggen) och inte hänger fram med krokig rygg vid kasten. Förflyttningarna ska vara tydliga och omote/ura ska utföras korrekt och i rätt ordning. Det ska finnas en uppfattning om tekniker och att dessa utgör ett system. För mycket tvekan inför tekniker bör inte godtas.

Från och med 4 kyu krävs en betydligt större investering i träningen för dem som vill gå vidare till gradering. Det är inför denna grad som man ska skaffa sig en mentor och bör ha tränat 2-3 gånger i veckan.

3 kyu

Här krävs större säkerhet i fall och tekniker m.m. och åtminstone ett högt fall bör kunna visas upp på beställning. Hållningen ska vara god och positionerna tydliga.

Efter att ha erhållit graden 3 kyu har man rätt att bära hakama och är i och med detta en ”representant för aikidon”. Det betyder också, för Vanadis del, att man är välkommen till det avancerade passet. Ukemin bör därför vara stabil och trygg för att man ska klara av detta och lägerdeltagande m.m.

2 kyu

Vid denna grad läggs ytterligare vikt vid dynamik, flöde och säkerhet i teknikutförandet och att teknikerna utförs från början till slutet/låsningen. Det ska finnas god kommunikation med partnern.

1 kyu

Graderingen är ett tekniktest på ”hela systemet” som då bör behärskas. Fokus läggs här på sanshin – närvaro och rumsuppfattning. Den graderande bör ha koll på uke och söka upp och placera sig rätt snarare än stå och vänta på attacken. Slag och försvar mot slag ska genomföras med mer energi. Här förväntas också en hög nivå på falltekniken – även om man inte faller högt.