Praktiska uppgifter

Medlemsavgift

200 kr per år för samtliga – betalas snarast efter årets början och gäller kalenderåret ut.
I medlemsavgiften ingår Svenska Budo- och kampsportsförbundets försäkring, utöver det tillkommer även träningsavgiften.

Träningsavgifter

KategoriMånadTerminSommarHelår
Vuxen800:-2700:-800:- 55000:-
Studerande 1800:-2100:-800:- 53200:-
Skolungdom 2800:-1600:-800:- 52600:-
Barn 3800:-1300:-800:- 5
Gäster 4800:-1200:-800:-2000:-

Avgiften betalas helst in på klubbens Plusgiro 6455570-9.

Alternativt kan kan ni även betala avgiften till klubbens Swish, 123 351 3173.

Internationella betalningar kan ske till:
IBAN: SE86 9500 0099 6034 6455 5709
BIC/SWIFT: NDEASESS

Du som kommer hit och vill provträna betalar medlemsavgiften på 200 kronor. Den räcker till passen under två veckor. Om du sedan vill fortsätta betalar du träningsavgiften. Betalningsalternativen är till klubbens Swish 123 351 3173 (skriv namnet på den som ska träna i meddelandet) eller kontant till instruktörerna.

Under din första termin så betalar du som deltar i vuxenträningen ett reducerat introduktionspris.
Vuxna: 2000 SEK
Studerande: 1600 SEK

Kommentarer

  1. Studerande som är berättigade till studiemedel från CSN.
  2. Högstadieelev eller gymnasist som deltar i vuxenträning.
  3. Gäller barn mellan 7-14 år.
  4. Förutsätter medlemskap i annan aikidoklubb.
  5. Gäller endast medlemmar i Vanadis Aikidoklubb som betalar terminsavgift. För medlemmar som betalar helårsavgiften ingår sommarträningen.

Syskonrabatt gäller för barn och ungdomar i barngrupperna: 50 kronor per barn och termin.

Möjligheten att endast betala medlemsavgiften och inte träningsavgiften finns till för dom som vill stödja klubben men som normalt inte tränar hos oss.

Exempel

  • Om man i januari 2024 ska betala för hela året betalar man 200 SEK i medlemsavgift för 2024 samt 5000 SEK i träningsavgift, summa 5200 SEK.
  • Om man börjar träna i augusti 2024 betalar man 200 SEK i medlemsavgift för 2024 samt träningsavgiften för termin 2700 SEK, summa 2900 SEK.
    I januari 2025 betalar man sedan 200 SEK medlemsavgift för 2025 samt 5000 SEK i träningsavgift för helår, summa 5200 SEK.

Schema under sommaren

DagTiderKategori
Måndag18:30 – 20:00Aikido
Onsdag18:00 – 18:50Vapen
19:15 – 20:30Aikido
Fredag18:30 – 20:00Aikido

Schema under terminen

DagTiderKategoriInstruktörer
Måndag17:00 – 18:00Barn åk 4 till 6Ion / Ola
18:00 – 19:00Nybörjare / grundJohan / Ulf
19:00 – 20:00BlandadJohan / Ulf
Tisdag08:00 – 09:00BlandadJorma
Onsdag17:00 – 18:15Ungdomar åk 7 och uppåtChristian / Svein /Ai
18:20 – 19:10Bokken, minst 3:e kyuJan
19:15 – 20:30Avancerad, minst 3:e kyuJan
Torsdag08:00 – 09:00BlandadJan
Fredag17:00 – 18:00Barn åk 1 till 3Samuel / Ingela / Elisabeth
18:00 – 19:00Nybörjare / grundBianca / Jim
19:00 – 20:00BlandadJorma
Söndag14:00 – 15:00Vapenträning bokken, jo och tantoPatrik / Ulf /Jim
15:00 – 16:00BlandadEllet / Patrik / Lisa L

Graderingar

Gradering är inget tvång, men det är ett sätt att markera sin aikidoutveckling och ger så småningom tillträde till mer avancerade träningsmöjligheter. Vi erbjuder graderingstillfälle för vitbältesgraderna, kyugraderna, vid klubbens terminsavslutningar. Vuxna börjar på 6 kyu. Fråga nybörjarinstruktörerna så får du veta mer.

I god tid inför din 4-kyugradering måste du skaffa en mentor för att stämma av hur du ligger till träningsmässigt och få lite anvisningar om vad du ska arbeta på. Mentorer är instruktörer i klubben som har minst 2 dan och är fukushidoin, shidoin eller shihan. Se vidare listan över våra instruktörer.

Vi tillämpar följande minimikrav vid graderingarna:

GradMinimikravFilm (öppnas i YouTube)
6 kyuminst 20 träningspassFilm
5 kyuminst 30 träningspass sedan 6 kyuFilm
4 kyuminst 40 träningspass sedan 5 kyuFilm
3 kyuminst 50 träningspass sedan 4 kyuFilm
2 kyuminst 50 träningspass sedan 3 kyuFilm
1 kyuminst 60 träningspass sedan 2 kyuFilm

Graderingsschema

Graderingsschema för sjätte till första kyu finns tillgängligt som PDF-filer i A4 och A3.

Dangrader

Dangrader – svartbältesgrader – tas i regel inför den svenska graderingskommittén i samband med något större läger. Läs mer här.

Information om försäkringar

Försäkring för utövare

Vanadis Aikidoklubb är medlem i Svenska Aikidoförbundet och våra medlemmar åtnjuter därför ett fullgott skydd om olyckan skulle vara framme i samband med klubbaktiviteter eller om man tränar aikido hos någon annan klubb i Sverige.

Försäkringen gäller även om man reser utomlands för att träna. Mer information om denna försäkring finns här.