Barnträning på Vanadis aikidoklubb

Barnträning

Barngrupper

Aikido är en japansk budokonst utan tävling så att alla kan delta. Övningarna utförs parvis i ett samspel mellan den som skall attackera och den som utför tekniken. Grundläggande är att barnen och ungdomarna lär sig fall, förflyttningar och övar upp sin koordinationsförmåga, motorik samt kropps- och rumsuppfattning. Vi önskar bedriva en barnträning byggd på glädje och respekt för varandra.

Ordinarie schema för barnträning

DagÅldrarTid
Måndagårskurs 4-617:00 – 18:00
Onsdagårskurs 7 och uppåt17:00 – 18:15
Fredagårskurs 1-317:00 – 18:00

Vår gruppindelning följer skolans årskurser, detta för att de barn som tränar tillsammans ska vara så lika varandra som möjligt ålders- och mognadsmässigt. För de yngre ingår mycket lek, något som minskar i de äldre grupperna där det till slut ingår mer vapenträning som komplement än lekar. Vi håller hårt på denna indelning eftersom den visat sig fungera bäst.

Vi vill ha barn som tycker aikido är kul i våra grupper, därför bör alla barn prova på två gånger innan de bestämmer sig för att fortsätta. Om gruppen och individen ska utvecklas bör barnen/ungdomarna vara intresserade och villiga att delta i träningen. Då blir det roligare för alla!

Barnen tränar en gång i veckan, eftersom träningslokalen har begränsat med tider. I stället försöker vi hålla läger för samtliga grupper någon lördag per termin. Det blir mer intensiv träning och möjlighet att träffa andra instruktörer och få nya infallsvinklar.

Avgifter för barn och ungdom

Barnen erlägger en prova-på-avgift på 200 kronor när de kommer för första gången. Den räcker till två pass under två veckor och därefter ska träningsavgiften för terminen betalas.Övriga uppgifter om avgifter för barnträningen finns under ”Praktiska uppgifter/avgifter”.

Budoetikett

Vi försöker få er/barnen att anamma vissa regler och beteenden som hör samman med att träna budo; kampkonst. Varje gren av budo, varje dojo (träningsplats) och instruktör har sin egen syn på dessa etiketter. Målet är att skapa allmän trivsel, främja respekten för varje individ och att alla ska kunna träna med alla i möjligaste mån.

När ni kommer ner i lokalen finns en skogräns med skohylla, var vänlig och använd den. I omklädningsrummen får ni själva hålla reda på era kläder etc. Tänk på att det också finns andra grupper som byter om där. För allas trevnad ska träningskläder, händer och fötter vara rena, smycken ska tas av för att inte skada någon.

I dojon bugar vi sittande eller stående när vi kliver på eller av mattan. När vi samlar ihop oss för träning och efter passet ska alla sitta i seiza; på knä med händerna på benen. Det är en liten stunds fokusering och meditation kring aikidopasset. Vi bugar mot mitten (till O´sensei) och mot varandra. Om ni av någon anledning måste lämna mattan ska ni meddela det till tränaren, bl.a. för att någon skadad inte ska försvinna utan tillsyn. Ni får gärna komma med synpunkter eller önskemål men gör det då så att träningen inte blir störd. Visa respekt och förståelse för alla; instruktörer, andra budokas (budoutövare) både på och utanför mattan och självklart alla övriga som inte tränar.

Föräldrar eller andra som vill titta på är välkomna men det förutsätter att ni också koncentrerar er för att barnen/ ungdomarna ska kunna göra det. Mobiltelefoner ska vara avstängda om ni sitter i dojon och försök vara tysta. Annars går det bra att vänta nere i klubbrummet.

Graderingar

Vi håller graderingar i slutet av varje termin. För att kunna gradera sig krävs en närvaro på 60% samt intresse för att lära sig teknikerna. Graderingssystemen är anpassade till barnens ålder. Det krävs mer av äldre barn/ungdomar och vartefter man graderar och får ”högre bälten”.

Vanadis barngraderingssystem:

1:a graderingen15:e kyuvitt bälte
2:a graderingen14:e kyugult bälte
3:e graderingen13:e kyugult bälte
4:e graderingen12:e kyuorange bälte
5:e graderingen11:e kyuorange bälte
6:e graderingen10,5 kyuorange bälte
7:e graderingen10:e kyugrönt bälte
8:e graderingen9,5 kyugrönt bälte
9:e graderingen9:e kyugrönt bälte
10:e graderingen8,5 kyugrönt bälte
11:e graderingen8:e kyublått bälte
12:e graderingen7,5 kyublått bälte
13:e graderingen7:e kyublått bälte
14:e graderingen6,5 kyublått bälte

Information om fredagsgruppens graderingar finns för hämtning här.
Se Aktuellt-sidan för närmare information om terminens graderingstillfälle.

Barninstruktörer

Måndagsgruppen

Ion Florea
Kontaktperson och huvudansvarig, årskurs 4, 5 och 6
Tel 070-267 21 47
E-post iflorea@yahoo.com

Instruktörer: Ion Florea, och Ola Westin

Onsdagsgruppen

Christian Bleckman
Kontaktperson och huvudansvarig, årskurs 7 och uppåt
Tel 076-122 73 40
E-post Christian.Bleckman@gmail.com

Instruktörer: Christian Bleckman och Svein Hatlen

Fredagsgruppen

Samuel Billås
Kontaktperson och huvudansvarig, årskurs 1, 2 och 3.
Tel 072-224 23 24
E-post smakens.puma_0x@icloud.com

Instruktörer: Samuel Billås, Ingela Johansson och Elisabeth Fors