En person som har tagit dangrader knyter sitt svarta bälte

Dangrader – graderingar och rekommendationer

Kraven ifrån Hombu Dojo, Aikikai, på såväl tider som antal dagar har ökat de senaste åren. Det betyder att man måste vara aktiv för att kunna gradera eller bli rekommenderad.

Observera att samtliga uppgifter nedan avser träningsdagar (inte träningstillfällen) med organiserad träning (inte extraträning utanför ordinarie passtid).

Dangraderingar

Minimum antal träningsdagar:

  • 1:a dan – minimum 70 träningsdagar 
  • 2:a dan – minimum 200 träningsdagar
  • 3:e dan – minimum 300 träningsdagar
  • 4:e dan – minimum 400 träningsdagar

En sak som bör förtydligas – minimitiden mellan dangrader är minsta möjliga tid (vilket betyder att den som graderar bör ha tränat 3-4 dagar i veckan samt varit på flera läger sedan det senaste graderingstillfället).

Högre dangrader

Minimitider, åldersgränser samt antal träningsdagar sedan förra graderingen för att bli rekommenderad till högre dangrader:

  • 5 dan: minst 5 hela kalenderår sedan 4 dan – minst 900 träningsdagar
  • 6 dan: minst 6 hela kalenderår sedan 5 dan, samt lägst 33 års ålder – minst 1080 träningsdagar
  • 7 dan: minst 12 hela kalenderår sedan 6 dan, samt lägst 45 års ålder – minst 2160 träningsdagar
  • 8 dan: minst 15 hela kalenderår sedan 7 dan, samt lägst 60 års ålder – minst 2700 träningsdagar

Till detta kommer ett krav på minimum 180 dagars organiserad träning per år. 

Observera att det är hela kalenderår som gäller. Det får särskilt betydelse för 5:e dan (eftersom 4:e dangraderingen kan äga rum när som helst under året) 

En rekommendation betyder inte automatiskt att man får graden. I Sverige går det till så att Jan Nevelius (för de elever som graderat med Vanadis dojo) rekommenderar till Svenska Graderingskommitten Aikikai, som sedan rekommenderar till Hombu Dojo, Aikikai. 

Varje instans måste godkänna rekommendationen. Högre grader som resultat av rekommendationer offentliggörs på Kagami Birakiceremonin på Hombu Dojo i början av januari varje år. Det är först då som det är helt säkert att rekommendationen gått igenom samt att graden blir erkänd inom Aikikai.

Denna sida uppdateras löpande.
Senaste revision: 2023-11-30