Helena Wikström

Ledamot

Vad är viktigt för dig som instruktör?
– Aikido är ständig förändring, ständig utveckling. Man blir aldrig färdig och lusten och nyfikenheten på att gå vidare och utforska tillsammans, är det jag hoppas kunna förmedla med mina pass. Vi lär oss hela tiden av varandra, att vara instruktör handlar lika mycket om att lära ut som att fortsätta lära sig själv!

5:e dan, Shidoin