Bianca Ågren

Ledamot

Vad är viktigt för dig som instruktör?
– Att känna glädje och entusiasm som jag kan sprida till de andra utövarna är viktigt för mig. Inget prat och mycket rörelse på mattan, då aikido handlar om energi. Varje lektion är inte bara en undervisning utan för mig en upptäckt av nya moment. Som Joseph Beuys, en tysk konstnär, sa: "Det är igenom mina studenters frågor som jag själv utvecklas som konstnär." Samma upplevelse har jag när jag undervisar aikido.

4:e dan, Fukushidoin