Barn och vuxna graderar sig inom olika system. Barnen på femtonde kyu och graderar normalt varje termin upp till 7 kyu. Dom vuxna nybörjargraderna sträcker sig ifrån sjätte kuy upp till första kyu och alla dessa graderingar utförs inom klubben.
Efter första kyu följer svartbältesgraderna, sk. dan-grader.
Gradering till kyugrader sker normalt i slutet av varje termin, dvs. innan jul och innan sommaruppehållet.
Om man är förhindrad att närvara vid dessa tillfällen så kan vi vid behov anordna gradering vid ett annat tillfälle. Din tränare kan berätta mer.
Graderingar till högre grader och mentorer
Vid gradering till högre grader, fjärde kuy och uppåt, så vill vi att man i god tid innan graderingen skaffar sig en mentor för att stämma av hur man ligger till träningsmässigt.
För att kunna vara mentor behöver man vara instruktör på klubben, minst ha 2 dan samt vara fukushidoin, shidoin eller shihan. Vilka har dessa titlar? Detta finns utsatt på tränarsidan.
Hur länge innan graderingen ska man skaffa sig en mentor? Så tidigt som möjligt och helst minst en termin innan det planerade graderingstillfället. Är du osäker på om du är klar inför din nästa gradering? Det är precis detta som din mentor kan hjälpa dig att svara på. Att skaffa sig en mentor innebär på inget sätt någon skyldighet att gradera sig inom en viss tid. Det är enbart ett sätt för att kunna få personligt riktad feedback på hur man ligger till inför sin nästa gradering.
Graderingsschema
Graderingsschema för sjätte till första kyu finns tillgängligt som PDF-filer i A4 och A3.
Det finns även en samling filmer med alla dessa graderingstekniker:
Enligt Aikikai ska man som klubb beakta följande minsta antal träningspass vid gradering till nästa grad: Observera att detta är att betrakta som minimikrav och att ens behov av träning inför gradering är högst individuelt.
Mer information om vad som gäller för Kyu-grader finns på svenska Aikikai hemsida.