Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte för Vanadis Aikidoklubb 2023

Söndagen den 5 mars

Vanadis Aikidoklubb kallar till årsmöte för sina medlemmar söndagen den 5 mars 2023 klockan 11:00.

Plats för mötet är Vanadis Dojo på Västmannagatan 59.

Dokument till mötet

Dagordning – publicerad 2023-01-06

Verksamhetsberättelse för 2022 – anslås inom kort.

Resultaträkning för 2022 – anslås inom kort.

Balansräkning för 2022 – anslås inom kort.

Revisorernas berättelse – anslås inom kort.

Valberedningens förslag för ny styrelse – anslås inom kort.

Verksamhetsplan för 2023 – anslås inom kort.

Styrelsens övriga förslag – anslås inom kort.

Inkomna motioner – publiceras löpande. Inga har hittills inkommit.

Motioner

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan mötet dvs. 2023-02-05.
Skicka dom som mail till info@vanadis-aikido.se

Välkomna!