Barnen erlägger en prova-på-avgift på 100 kronor när de kommer för första gången. Den räcker till två pass och därefter delas inbetalningskort ut för resterande terminsavgift.
Övriga uppgifter om avgifter för barnträningen finns under "Praktiska uppgifter/avgifter".